Program Cakna Pengurusan MTD Limbongan Khamis Ini

Posted by Wan Rahibullah Hj. Wan Ismail on June 14th, 2010 in Umum No Comments

LIMBONGAN, 14 Jun - Dalam menjana sistem pentadbiran dan pengurusan baru berteraskan kepada keadilan untuk semua, pengurusan MTD  akan mengadakan Program Cakna Pengurusan MTD  pada 17 Jun 2010 di Pejabat Kebajikan Masyarakat DUN Limbongan.

Menurut Setiausaha Program Cakna Rakyat DUN Limbongan Mohd Ruslan Muda, program ini melibatkan semua penjawat awam DUN Limbongan serta pemimpin-pemimpin setempat.

Program ini juga akan disertai bersama Air Kelantan Sdn. Bhd  yang akan memberikan taklimat ringkas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan AKSB dan model pengurusan yang dipraktikkan di dalam syarikat  dalam menangani aduan pengguna. Ianya bertujuan untuk melatih lantikan politik DUN Limbongan mentadbir dengan lebih efektif pada masa akan datang.

Matlamat diadakan Program Cakna Pengurusan ini adalah untuk penghayatan Islam untuk keadilan semua, memahami konsep pengurusan berteraskan empati rakyat, menghargai integriti, akauntabiliti dan kredibiliti kepimpinan. Di samping itu, ianya juga bermatlamat untuk melaksanakan pengurusan jemaah secara telus, berhemah dan pro-aktif.

Tentatif program yang akan dilaksanakan antara lain sesi info kepimpinan, info kecaknaan yang mencakupi semua maklumat sosio budaya, sosio ekonomi serta aspek lain yang mempengaruhi tingkah laku gerak kerja kepimpinan yang berkesan.

“Dengan program ini, budaya cakna sebagaimana yang dikehendaki oleh Islam dapat diselami, dilaksana, dihayati sehingga menjadi satu instrumen “KPI” kepada setiap petugas-petugas jemaah. Terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan program ini” -  Drs. Zainuddin.

Leave a Reply