Adun Limbongan tambah maklumat ICT

Posted by admin on March 23rd, 2010 in ICT No Comments

Serius mengikuti satu persatu bagaimana perkembangan teknologi maklumat ICT dapat dibina dan membina minda yang boleh mewujudkan seseorang itu ada kredibiliti, akauntabiliti dan integriti.

Tidak mahu ketinggalan perkembangan teknologi ICT, Adun Limbongan mengambil kesempatan ketika menghadiri lawatan ke persidangan Parlimen bersama rombongan Speaker DUN Kelantan, belajar bagaimana sesebuah laman web dibangun dan dikemaskini untuk paparan para pelayar web.

Sedikit sebanyak beliau memahami bagaimana sesebuah laman web itu beroperasi dan memahami tugas seorang webmaster untuk mengemaskini laman web.

Tags: , ,

Leave a Reply